Срок и условия

[back] Контакт ►

За да използвате този сайт е необходимо да прочетете и приемете сроковете и условията по-долу. По-нататъшната употреба на сайта се конкретизира чрез вашето съгласие със сроковете и условията.

Цялото съдържание на сайта, без значение от неговия характер (текст, снимки, графични елементи) са собственост на  bene-fit.ro,  в зависимост от случая и на други страни. Ползването на съдържанието без съгласието на bene-fit.ro или на правните собственици е забранено и се наказва според действащото законодателство.

Наименованието “BeneFit”, под каквато и да е форма да се появява във сайта, логото и свързаните с тях символи и комбинации, използвани в сайта са регистрирани търговски марки на  bene-fit.ro. Те могат да бъдат използвани само със съгласието на bene-fit.ro и само във връзка с продуктите или услугите bene-fit.ro. Използването на други регистрирани и афиширани търговски марки в сайта е позволено само със съгласието на правните собственици.

Информациите за вас могат да бъдат използвани от bene-fit.ro само с продажна цел свързана с предлаганите продукти, като например: обработка на вашите поръчки или заявки; оферта за продукти; фактуриране; уреждане на запитвания, въпроси и жалби; извършване на проучвания и продуктов маркетинг, услугите bene-fit.ro и услугите на доставчиците, партньорите и дистрибуторите;  за контакти по пощата или по друг начин свързани с предлаганите продукти  bene-fit.ro или продуктите предлагани от партньори или доставчици на bene-fit.ro, които по наше мнение представляват интерес за вас.

bene-fit.ro и техните доставчици/дистрибутори не могат да бъдат подведени под отговорност за щети от всякакъв вид, произтичащи от използването на сайта и предлаганите чрез него услуги   или поради невъзможност този да бъде използван. Въпреки че прави всичко възможно в тази посока, bene-fit.ro не гарантира, че функционирането на сайта и на сървърите ще бъде непрекъсното и без грешки, че ползването на сайта е безопасно (вируси, други елементи и действия, които могат да причинят щети, специфични за интернет и дигиталните технологии, включително и нарушаване на информационната сигурност), че информацията, предоставена чрез този сайт е точна и актуална (включително наличието на книги и други продукти, посочени на сайта).

По време на употреба на сайта и неговите услуги,  вие като потребител се съгласявате да се спазвате действащите законови норми и да не извършвате дейности като cracking, hacking или други подобни действия, които застрашават нормалното функциониране на сайта, сървъра, информационната сигурност и др.; Вие се съгласявате да не променяте, копирате, разпространявате, предавате, показвате публично, възпроизвеждате, създавате  производни произведения или продавате информация или услуги чрез сайта; вие се съгласявате с всички допълнителни разходи свързани с използването на сайта, като например тези, изисквани за доставчиците на телефонни услуги и интернет услуги.
bene-fit.ro си запазва правото да променя условията по всяко време, без предупреждение. Промените ще бъдат публикувани на този сайт и ще влизат в сила незабавно. Ползването на сайта след тези промени означава приемането на тези от вас.

A.N.P.C. - www.anpc.ro